Стил на плуване Бруст – oбщи сведения

Бруст е масов стил на плуване в Европа до състезанието по плуване в Лондон през 1844г. На това състезание участват и индианци, които плуват стил подобен на днешният кроул и с лекота печелят състезанието. Бруст е сравнително бавен стил на плуване, изисква голяма обща издържливост на плувеца особено при състезания. Как се плува стил бруст вижте по-долу.

Хора плуващи Бруст:

Това е лек стил на плуване, при който се използва инерцията и най-малкото съпротивление. Предпочита се от жени и от хора които плуват, за да разпускат и да си починат.

Техника на плуване на бруст

Движения на краката:

При бруст движенията на краката наподобяват движенията на жаба.
Има 3 позиции на краката:

1.Свиваме краката с максимално раздалечени колене. Петите се допират, пръстите на краката са в контра-шпиц и сочат встрани. Съответно в ляво и в дясно.

2. Разгъваме краката максимално раздалечени и на повърхността на водата, все едно че ще правим шпагат.

3. Събираме краката с опънати колене на повърхността. Все едно, че заставаме в поза мирно. Пръстите на краката застават в шпиц и сочат назад.

Движения на ръцете:

Протягаме ръцете напред, пръстите сочат далечният край на басейна, дланите сочат към дъното. Пръстите са събрани, ръцете са като весла на лодка.

Завъртаме дланите на 45 градуса настрани с палците надолу. Все едно, че разгръщаме тежка завеса.

Свиваме ръцете леко в лактите и започваме да завъртаме дланите и предмишницата, така че пръстите започват да сочат пода на басейна, а дланите да сочат назад.

Изтласкваме водата назад. Когато дланите се изравнят с раменете, обръщаме дланите към гърдите.

Завъртаме дланите, така че да посочат дъното на басейна, а пръстите да посочат напред. След което протягаме ръцете напред.

Движения на главата и дишане при стил Бруст:

Когато протягаме ръцете напред, потопяваме главата и издишваме.
Когато загребваме, сгъваме ръцете и насочваме дланите към гърдите, изкарваме главата от водата и вдишваме.