Всички уроци се провеждат с предварително записване на телефон: 0886/27~29~28, търсете Светломир Видулов.

Уроците по плуване се провеждат в басейна на Хотел Маринела (Японският хотел). Адрес: 1407 София, Лозенец, бул. Джеймс Баучер 100.