Обратна връзка за уроците по плуване

Това е среща с родител на мой ученик, Любо.