Индивидуален урок

Демонстрация на част от упражненията по плуване, които давам: